Фирмен профил

"Гради" ЕООД - Сливен изпълнява цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения – строително-монтажни работи в жилищното, промишленото и гражданското строителство ; строителна и инвестиционна дейност; производство и монтаж на метални конструкции ; реконструкция и модернизация; текущо поддържане и ремонти; саниране на сгради; изграждане на инженерингова инфраструктура; строителни консултации.

Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал от строителни и машинни инженери, строителни техници и работници: кофражисти, зидаро-мазачи, арматуристи, водопроводчици, заварчици, ел.техници, тенекеджии, бояджии, фаянсаджии и други. Основна цел в работата е създаване на качествена продукция, която да отговаря на високите изисквания на клиентите. Това се постига чрез внедряване на съвременни строителни технологии, използване на нови материали и високопроизводителна техника. Професионализмът и натрупания опит в дружеството дават редица предимства: точност при изпълнението, достъпни цени, стриктно спазване на пусковите срокове и договорените бюджети, поддържане на коректни отношения с останалите участници в инвестиционния процес.

Инвеститори на изпълнени
от нас обекти са:

"СИС Индустрийс" ООД гр. София
"Топаз Мел" ООД гр. София
ВИНС "Индустрийс" ООД гр. Карнобат
"Олбани Пловдив" ООД гр. Пловдив
Община Сливен гр. Сливен
"Мелком" ООД гр. Сливен
Търговия на едро гр. Сливен
ГД "Спорт Палас" гр. Сливен
"Респект 2003" гр. Карнобат
"Хемус Груп" ООД гр. Пловдив