Мощности

"ГРАДИ" ЕООД – Сливен разполага със собствена производствена и складова база, съвременна строителна механизация и автотранспорт:

Производствено - техническа база:

  • Армировъчен цех с годишна производствена мощност 1500 тона
  • Цех за заготовка на метални конструкции и метална дограма с капацитет до 300 тона
  • Производствена база - гр. Сливен

Строителна механизация и автотранспорт:

Земекопни машини до 300 куб.м / мсм  
Кулокран КБ-160-2  
Валяци  
Трактори  
Техника за разрушаване на бетон  
Малка строителна механизация  
Заваръчна техника  
Леки механизирани инструменти  
Самосвали с товароносимост до 11 тона  
Леки механизирани инструменти  
Бордови автомобили с товароносимост до 20 тона  
Бордови автомобили с товароносимост до 5 тона  
Автобус 50 места - 3 броя  
Микробус 16 места