Контакти

Адрес:

гр. Сливен 8800

бул. "Панайот Хитов" № 97

Тел./Факс: 044 / 62 36 83


Управител:

инж. Димитър Б. Шейретов

GSM: 0888 201 557


E-mail: gradi@sliven.net

Web site: gradi.sliven.net


Фирма "ГРАДИ" ЕООД е официален дистрибутор на S i k a ( Сика България ЕООД , дъщерно дружество на Sika Finanz AG - Цюрих, Швейцария )